Se upp med oseriösa byggföretag

För många människor har det gått riktigt illa när de har tagit hjälp av hantverkare. Åtminstone om du får lita på allt det som du kan läsa om och se i media. Nu är det som tur är så att de allra flesta byggföretag är seriösa och gör ett mycket bra arbete under föreskriven tid. Dock ska du naturligtvis vara försiktig när du anlitar hantverkare. Här ska du då i första hand se till att dessa arbetar genom ett registrerat företag som betalar skatt och har en fast adress. Är det också så att de har ett besökskontor så kommer detta att vara något som gör att du verkligen kan förvissa dig om att du funndownloadit en seriös byggare.

Det sätt du lätt upptäcker om en byggare inte bedriver en seriös verksamhet är många. Det första kan vara att det inte alls finns någon adress och att företaget varken är registrerat hos bolagsverket eller hos skattemyndigheten. Redan här börjar då varningsklockorna att ringa. Det andra är att det ibland kommer en representant från företaget och kikar på det som ska utföras och då direkt höftar ett pris. Efter detta ska ett handslag göras och utan kontrakt är jobbet hans. Här kan det även förekomma att det ska betalas en summa vid arbetsstart. Detta är något du aldrig ska gå med på.

När du vill ha ett arbete utfört av en hantverkare ska du alltid se till att registrering och alla de certifikat finns för att få utföra det arbete som är atuellt. Du ska alltid få en skriven offert samt ett undertecknat kontrakt på jobbet. Köper du materialet själv ska detta naturligtvis betalas, men du ska aldrig gå med på att betala några pengar innan arbetet påbörjats eller har slutförts. Följer du de enkla men klara reglerna kommer du att finna en seriös byggare.

hotnews