Innovativa affärsidéer inom bygg

I Sverige går byggbranschen generellt sett bra även om prognosen säger att nybyggnationen kommer att minska. Det finns goda möjligheter att lyckas inom bygg med rätt koncept och affärsidé. Innovation och kompetensutveckling är viktiga nyckelord när det gäller byggbranschens närmaste framtid.

Vad bör man tänka på som nystartat företag eller startup inom bygg? I den här artikeln ser vi lite närmare på byggbranschens utmaningar utifrån ett affärsmässigt perspektiv.

Goda byggtider

Det går bra för den svenska byggbranschen som haft en tämligen stabil högkonjunktur de senaste åren. I år visar statistiken att färre byggföretag gör konkurs och det omsätts stora pengar inom branschen. Nybyggnationen har dalat på senare tid och trenden kommer förmodligen att hålla i sig, men generellt sett mår branschen bra. Det är helt enkelt goda tider för den som vill driva eget eller utveckla ett startup inom bygg.

I Sverige är det inte särskilt komplicerat att starta företag eller komma igång med ett startup. Det är dock viktigt att ägna tid åt de praktiska bitarna. Att hitta rätt kontorslokal till verksamheten är en punkt som bör prioriteras. Det är nämligen ingen självklarhet att komma över lediga kontorslokaler som matchar behov och önskemål. Med smarta tjänster på nätet går det att korta ned den annars långa sökprocessen avsevärt. Vilken typ av lokal du är i behov av beror på hur verksamheten är tänkt att se ut. När lokalen är säkrad brukar motivationen för att sätta “business” i rullning bli än starkare. Därför bör absolut lokalsökandet vara en prioriterad punkt på agendan.

I samma veva som det letas efter lokal passar det bra att leta efter medarbetare. Ett byggföretag har förmodligen redan kontakter i branschen som kan hjälpa till att förmedla rätt kandidater. I startup projekt gäller det att hitta människor som på olika sätt kan bidra med någon form av expertiskunskap. Det gäller även att vara flitig med att presentera projektet för potentiella investerare.

Utmaningar och möjligheter

Framtiden inom bygg ser ljus ut även om det spås att byggandet av nya hus och bostäder kommer gå ner. Efterfrågan på händiga hantverkare och byggfirmor är stort och det råder brist på arbetskraft inom hela sektorn. Unga som väljer att studera inom området för bygg är i stort sett säkrade jobb i framtiden.

Utmaningarna inom branschen påminner andra sektorer så som till exempel bilindustrin. Det gäller att göra teknik och arbetssätt än mer digitala, hållbara och klimatvänliga. En föråldrad byggmetod räcker inte långt i framtiden och det öppnar upp för innovation inom byggindustrin. Statistik visar att byggbranschen i Sverige lider av för låg kompetensutveckling oavsett det gäller tjänstemän eller hantverkare. Det innebär att affärsidéer som grundar sig i att förbättra kompetens och know how har stora möjligheter att lyckas.

hotnews