Bygga hälsovänligt hus

Det som alla husbyggare vill undvika är att bygga hus som gör de boende sjuka eller riskerar att utveckla allergier. Alla vill känna sig trygga i sitt boende men det är inte alltid lätt att veta exakt hur man bygger ett hus, som faktiskt är helt hälsovänligt. Ofta är det valet av material som gått fel när ett hus orsakar olika allergibesvär för de som bor i huset, vilket egentligen går att undvika med rätt planering.

Byggmaterial och byggmetoder

Är materialvalet fel, eller metoden man bygger huset på felaktig, kan det leda till olika kemikalieskador hos människor, åtminstone på längre sikt. Olika människor är dessutom olika känsliga för kemikalier, så hur den ena upplever saker och ting behöver inte vara fallet för den andra. När man bygger ett hus är det viktigt att vara med under hela processen. Detta gäller oavsett om man bygger själv eller låter ett byggföretag ta hand om arbetet. En bra egenskap som husbyggare är alltså någon form av ledarskapsförmåga, vilket man kan få via exempelvis Mgruppen som är en svensk managementgrupp. Innan ett husbygge bör man ha tillräckligt med kunskap om vilka byggmaterial och byggmetoder man bör använda för att undvika framtida hälsofaror.

Lära sig av historien

Det är bra att lära sig av historien och ett sådant fall är den så kallade “asbestskandalen”. Asbest var ett vanligt material man använde innan 70-talet och det visade sig vara väldigt hälsofarligt, särskilt vid själva byggnationen, men även då det skulle rivas eller renoveras. Människor som arbetade med byggmaterialet blev helt enkelt sjuka vilket gjorde att det senare förbjöds. Även mögel har varit ett problem som mestadels har att göra med vilka byggmetoder man använder för uppförandet av ett hus. Felaktiga konstruktioner kan leda till att mögel bildas vilket leder till hälsoproblem såsom huvudvärk, trötthet och hudirritationer. Även hus som byggs för snabbt, där material inte hunnit torka ordentligt, kan drabbas. Använder man rätt byggmetoder och konstruktionsritningar kan man relativt enkelt undvika allvarlig mögel.

Ekologiskt byggande

Byggkemikaler som finns överallt i ett hus, kan lösas upp av väta och fukt. Om ett hus dessutom har dåligt underhållet ventilationssystem, leder det ofta till hälsovådlig och stillastående luft i byggnaderna. Ett begrepp som “Sick building syndrom” myntades på 80-talet, och uppkom då man kunde hitta över 200 olika kemiska ämnen när man gjorde enkla luftprov i ett vanligt bostadshus. Långt ifrån alla kemikalier är farliga, men det är ändå viktigt att hålla nere den mängd kemikalier som når oss i våra boendemiljöer. Nuförtiden finns dock mycket kunskap på området, och att bygga ett ekologiskt hus som använder mindre kemikalier har blivit allt mer populärt. Det är alltså fullt möjligt idag att bygga nästintill kemikalie-fria bostadshus. Alla vill bo i ett hälsovänligt hus.

hotnews