Latest

Lars Gullstedt och GLG Center

Ibland, på den här sidan om bygg, kommer vi att berätta om några av byggherrarna och entreprenörerna bakom husen, broarna och visionerna som vi har runt omkring oss.

Bygga hälsovänligt hus

Det som alla husbyggare vill undvika är att bygga hus som gör de boende sjuka eller riskerar att utveckla allergier. Alla vill känna sig trygga i sitt boende

Världens längsta tunnlar

Tunnlar finns i olika former och någon exakt definition finns inte, men vanligen avser man en underjordisk transportväg av något slag. De vanligaste formerna är järnvägstunnlar för tåg

Bygga attefallshus

Visst kan det vara bra ibland med ett hus till på tomten? Känner du till attefallshusen? Du kan faktiskt bygga ett litet hus på tomten utan att behöva