Det finns stora belopp att spara

Att bygga fastigheter och andra större konstruktioner är dyrt. Inte minst i Sverige där vi betalar mycket för hantverkares arbetstid och har en hel bestämmelser som vi måste beakta under byggprocessen. Det viktigaste är att vara smart och tänka ekonomiskt redan på ritbordet. Vilka lösningar är ekonomiskt rationella i det område där byggnaden kommer att uppföras? Kan man uppföra en mindre byggnad genom en smart planlösning? Kan beställaren av byggnaden själv åta sig några av arbetsmomenten? Detta är tre frågor som bör ställas av dem som vill spara in på kostnaderna.

shutterstock_522028264Välj prisvärda material

Att isolera byggnader så att inte uppvärmningskostnaderna blir för höga, är viktigt i Sverige. När det gäller byggnader är alltså frågan om vad som är ekonomiskt något som ska beaktas i ett större perspektiv. Det handlar inte bara om inköpspriser utan även om fastighetens framtida driftsekonomi och värde vid en eventuell försäljning. Prisvärda fönster med bra isoleringsförmåga kan innebära att man dels sparar pengar vid inköp av fönstren och dessutom sänker sina uppvärmningskostnader för fastigheten. Ett bra värmesystem som kan installeras till rimlig kostnad är också avgörande för hur ekonomisk en fastighet kan sägas vara.

Gör rätt val i byggprocessen

Många av de val man gör när man är i färd med att planera och uppföra en byggnad handlar om ekonomi. Det som är bra för din plånbok är också ofta bra för miljön eftersom det innebär att mindre resurser använts vid framställningen av de material som används. Tänk noga igenom allt som har att göra med byggnadens värmeisolering, uppvärmningssystem och öppningar i form av fönster och dörrar där mycket värme riskerar att försvinna. Bygg heller inte större än du behöver och välj gärna material som produceras eller finns som naturresurs nära den plats där byggnaden uppförs.

hotnews